So sánh sản phẩm

Sản phẩm


 • Canxi Calcium + D3 Exoterra

  Canxi D3 dành cho các dòng bò sát sống ban ngày
  Bổ trợ thêm lượng canxi không được cung cấp đủ trong môi trường nhân tạo 
  Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hòa VitaminD3
 • Repti Calcium® with D3 Zoomed

  Calcium with D3 Zoomed cho bò sát sống ban ngày 
  Bổ sung lượng canxiD3 cần thiết cho bò sát trong môi trường nhân tạo 

Hỗ trợ trực tuyến