Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Danh sách Rắn Ngô mới về tháng 03/2021 tại Việt Pet Gadern.

Ngày đăng : 15:59:30 17-03-2021
  Sau đây là danh sách Rắn Ngô mới về nhé các bạn.

Jungle Super Albino

Candy Cane Tessera Corn Snake

Salmon Tesseran Corn Snake

Orchil Het Hypo Corn Snake

Coral Bery Motley Corn Snake

Caramel Tessera Striped Corn Sanke   
RO Tessera Corn Snake 

                           
Orange Thayveri King Snake 

                       
Amel corn snake 

Striped Corn Snake
Hypo Berry Corn Snake
 

Hypo Striped Corn Snake 

Fire Corn Snake 
 

Gulf Hammock x  Albino 
Amel Tessera Corn Snake


 


Pink Bug Eye Rat Snake 

Hypo Berry Corn Snake 

Snow Tessera Corn Snake 

________________________________________

Liên hệ : 

-Hà Nội:

 ☎️0904.2325.94 

 

- Hồ Chí Minh: 

☎️ 0972.2325.94

 
  • Phản hồi dịch vụ : 0349848888

 

Đảm bảo sức khoẻ thú cưng : https://vietpetgarden.com/chinh-sach-bao-hanh-cua-viet-pet-garden-1-7-6163.html

Cách thức giao dịch : http://vietpetgarden.com/lien-he-va-cach-thuc-giao-dich-1-7-6164.html

Fanpage : https://www.facebook.com/vietpetgarden/ - https://www.facebook.com/vietpetgarden2

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKdWkgT7_tBfjSyOytqvXzw

Instagram : https://www.instagram.com/vietpetgarden/

Twitter : https://twitter.com/viet_pet

Lotus : https://lotus.vn/w/profile/19136063367143615.htm

Website : https://vietpetgarden.net - https://vietpetgarden.com

Shopee : https://shopee.vn/vietpetgarden_shop
Tags:

Hỗ trợ trực tuyến